Oudercomité

Het oudercomité heeft tot doel in nauwe samenspraak met de directie en het onderwijzend personeel, het leven op school in zijn vele facetten, voor de kinderen en alle betrokkenen in positieve zin te beïnvloeden.