Onze visie

Onze visietekst is opgebouwd uit 5 pijlers.

SAMENWERKEN

Een gemeenschap met gedeelde verantwoordelijkheid, overleg en respect voor een gezamenlijk doel.

IK JIJ WIJ

Betekenisvol leren in een krachtige leeromgeving.

LEERPLEZIER

Kinderen eigen talenten laten ontdekken in verbondenheid met elkaar.

GROEIKANSEN

Differentiëren binnen een brede zorg in een warm en open klasklimaat.

DIALOOGSCHOOL

Universele waarden invulling geven vanuit het evangelie met wederzijds respect voor iedereen.