Welkom op onze school!

BASISSCHOOL PIT

Koolskampstraat 4

8740 PITTEM

Tel: 051/466624

directie@basisschoolpit.be

secretariaat@basisschoolpit.be

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Nieuwsbrief juni

Nieuwsbrief april/mei

Bekijk onze schoolblog!


Misschien loop je berichtgeving van de school mis! Om dat te vermijden lees dit.

Ons thema is gebaseerd op de Axenroos van F. Cuvelier.

Om het relationele leven (met jezelf, met dingen, met anderen) duidelijk in woorden en beelden te kunnen weergeven en te ordenen, ontwikkelde hij de axenroos, een manier om inzicht te krijgen in tussenmenselijke relaties.


Ieder van ons draagt verschillende ‘axen’ (gesymboliseerd door dieren) in zich.

Iedere ax kan zowel positief als negatief gedrag vertonen. Door deze axen te vergelijken met dieren

krijgen de kinderen een bepaalde woordenschat of kanaal om gevoelens en relaties te verwoorden en

te begrijpen.

Ik zal u systematisch op de hoogte houden van ons project. Misschien komt het ook thuis

van pas om bepaalde gedragingen of relaties bespreekbaar te maken. Dat zou mooi zijn.

En bovendien ook extra effect hebben.


Deze maand komen 2 dieren op de voorgrond te staan : de bever en de poes.

Deze dieren zijn complementair : Een zorger heeft iemand nodig die verzorgd/verwend wil worden.

De pauw


Ik toon mezelf en ben trots

positief gedrag:

zich laten zien, aandacht durven trekken, gemakkelijk contact opnemen, aanraken,...


negatief gedrag:

zich opdringen, altijd willen opvallen, met complimenten geen raad weten, clowngedrag,...


De wasbeer


Ik luister, waardeer en kijk op naar een ander


positief gedrag:

waardering uiten en pluimpjes geven, bewonderen, appreciëren, feliciteren, appèl doen op iemand, hierdoor laat je hem aanvoelen dat je in hem gelooft, dat hij belangrijk is, dat hij iets doet dat waardevol is, iemand groeten en verwelkomen, iemand uitnodigen...


overdreven gedrag:

vleien, op een overdreven manier fan zijn van, slijmen, onoprecht waarderen,..


De bever


Ik zorg graag voor anderen

positief gedrag:

materiële dingen geven, iets schenken, iets ter beschikking stellen, iets uitlenen, zorgen voor, hulp bieden...


negatief gedrag:

op een overdreven manier zorgen zodat de ander geen kans krijgt om zelf iets te doen, verwennen, betuttelen...


De poes


Ik geniet van aandacht


positief gedrag:

materiële dingen aannemen of vragen, iets in dank aannemen, een geschenk aannemen, om iets vragen, zich laten verzorgen, genieten van vertroeteld te worden, zich eens laten verwennen, hulp vragen, bedanken voor geboden hulp...


overdreven gedrag:

profiteren, zich als een klein kind laten verwennen, voor alles en nog wat hulp vragen, zelden bedanken, het vanzelfsprekend vinden dat anderen iets voor je doen, iemand uitbuiten, stelen...


De leeuw


Ik kan leiding nemen

positief gedrag:

opdrachten, bevelen, adviezen geven, normen stellen, regels verkondigen, grenzen bepalen, raad geven, iets uitleggen, een verslag geven, vertellen, inlichtingen verstrekken, tips geven, nieuws brengen, babbeltje doen, een spreekbeurt geven...


negatief gedrag:

bazig zijn, doordrammen, het altijd beter weten, niet kunnen verdragen dat anderen ook een mening hebben...


De kameel


Ik kan leiderschap aanvaarden en spontaan meewerken


positief gedrag:

met een positieve ingesteldheid richtlijnen volgen, volgzaam zijn, gehoorzaam, bevelen uitvoeren, raad opvolgen, zich schikken naar, meegaand zijn, om uitleg vragen, belangstelling tonen, zich laten inlichten, informatie beluisteren...


overdreven gedrag:

op een overdreven manier en in alle situaties richtlijnen vragen, te braaf alle richtlijnen volgen zonder ook maar ooit weerstand te bieden of te protesteren, bang zijn om iets fout te doen om de genegenheid van iemand kwijt te raken, te gedwee meelopen, overdreven onderdanig zijn, voor alles toestemming vragen...