De slaapklas

De peuters krijgen de kans om over de middag na het middageten te slapen in het slaapklasje onder toezicht van een vrijwilliger / kinderverzorgster.