De slaapklas

De peutertjes krijgen de kans om over de middag na het middageten te slapen in het slaapklasje onder toezicht van een kinderverzorgster. Wanneer er nieuwe peuters bijkomen en wij hebben niet meer voldoende bedjes wordt u op de hoogte gebracht van de wijziging.