De opvang

Op school is er voor- en naschoolse opvang.

Voorschools: van 7.00 uur tot 8.15 uur

Naschools: van 16.15 uur tot 18.00 uur

Op woensdag: van 11.30 uur tot 13.00 uur

Op vrijdag: van 15.15 uur tot 17.00 uur

Prijs: € 0,50 per begonnen kwartier

Op schoolvrije dagen, vakantiedagen en woensdagnamiddag kan u terecht bij www.landelijkekinderopvang.be