Nieuwsbrief januari

Beste ouder(s),

In deze tijden van corona is er weinig nieuws te melden, daarom is deze nieuwsbrief erg kort.

- ZWEMMEN

Het zwemmen wordt in januari nog niet opgestart omdat er 2 klassen op de bus zitten bij het vervoer van en naar het zwembad. Indien het zwemmen weer van start gaat, verwittig ik jullie.

Eind december kreeg de school bericht dat het zwemmen in Wingene heel wat duurder wordt vanaf 1 januari 2021. Er wordt naar een oplossing gezocht.

- SECRETARIAAT

Er worden geen kinderen naar school gebracht tijdens de schooluren.

Dit kan enkel 's morgens voor 8.30u of 's middags tussen 13.00u en 13.15u.

Er kan geen materiaal (vb. boekentas vergeten, koek vergeten,...) achteraf binnen gebracht worden tijdens de schooluren.

- KALENDER

Maandag 25 januari: vrijaf

Maandag 1 februari: pedagogische studiedag

Met vriendelijke groeten,

Kristien Goedgebuer

Directeur