De ouders

HET OUDERCOMITÉ

Het oudercomité heeft tot doel in nauwe samenspraak met de directie en het onderwijzend personeel, het leven op school in zijn vele facetten, voor de kinderen en alle betrokkenen in positieve zin te beïnvloeden. Het oudercomité komt een zestal keer samen per jaar.

Bekijk zeker eens hun facebookpagina.

NIEUWSBRIEF

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in onze school? Hier zie je binnenkort een overzicht.